stoformstudio

 A R C H I T E K T U R A

O PRACOWNI

STOFORM STUDIO jest pracownią architektoniczną oferującą kompleksową realizację projektów budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, oraz projektów aranżacji wnętrz prywatnych, biurowych i komercyjnych.

Zapewniamy merytoryczny nadzór i wsparcie Inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego.


W ramach swojej działalności STOFORM STUDIO oferuje:

- analizy przedprojektowe / weryfikacja uwarunkowań planistycznych

- opracowania planistyczne związane z pozyskaniem WZ lub zmianą MPZP

- inwentaryzacje architektoniczne

 - projekty koncepcyjne / space plany

 - wielobranżowe projekty budowlane

- wielobranżowe projekty wykonawcze

- projekty wnętrz

- kosztorysy inwestorskie

- nadzór autorski

- nadzór inwestorski

- wizualizacje / foldery marketingowe