POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu ww.stoform.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu.

2. DANE OSOBOWE

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione  osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

3. POZYSKIWANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

- poprzez gromadzenie plików "cookies"

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane  przez Użytkownika.


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych  oraz rozwój naszego serwisu internetowego.